Konservator -
Kulturhistorisk avdeling
Mobil: 415 71 057