Markedskonsulent -
Kommunikasjon og formidling
Mobil: 480 06 632