Konservator -
Kulturhistorisk avdeling
Mobil: 934 42 861