Leonardo Michelin-Salomon

Stipendiat - Gitarmaker -
Norsk håndverksinstitutt
Mobil: 90149769