Stipendiat - Båtbygger -
Norsk håndverksinstitutt
Mobil: 95705824