Førstekonservator -
Kulturhistorisk avdeling
Mobil: 95226690