Prosjektleder "Bransjenettverk" -
Norsk håndverksinstitutt
Mobil: 415 62 427