Vertskapsmedarbeider Kunstmuseet -
Kommunikasjon og formidling
Mobil: 952 06 158