Stipendiat - Treskjærer -
Norsk håndverksinstitutt
Mobil: 93095470