Foto: Ian Brodie

Søknadsfristen for sommerjobbene 2021 var i midten av januar.

Til sommerjobbene 2021 har vi 222 søkere. Av disse ansettes ca 50 denne sommeren.

Sommerjobber i Stiftelsen Lillehammer museum blir alltid lagt ut i desember året før gjeldende sesong. Søknadsfristen har variert noe de siste årene, men vi har landet på at vi ønsker å starte ansettelsesprosessen rundt 20. januar.

Sommerjobbene annonseres på NAV, Finn og på Facebook i desember og januar.