Foto: Audbjørn Rønning / Maihaugen

Hva skjer? Arrangementer

Hvert år er det forskjellige aktiviteter som arrangeres av Venneforeningen.

Velkommen til årsmøte 2021

Torsdag 20 mai 2021 kl.18.00 i Maihaugsalen.

Dagsorden

1.    Årsmelding.
2.    Regnskap og revisjonsberetning.
3.    Behandling av innsendte forslag.
4.    Valg av styrets leder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
5.    Valg av revisor.
6.    Valg av medlemmer til valgkomité.
7.    Presentasjon av status og planer for Stiftelsen Lillehammer Museum og dets museer v/Adm direktør Audun Eckhoff

Servering i kafeteriaen etter møtet.

Årsmelding og regnskap finner du ved å klikke på lenkene nedenfor eller dokumentene kan hentes i resepsjonen på Maihaugen fra 24. mars.

Forslag må være sendt oss innen 1. mai  på e-post til: venner@lillehammermuseum.no.

Det tas igjen forbehold om endringer pga. restriksjoner rundt den eksisterende koronasmittesituasjonen. Dette vil eventuelt bli annonsert her på vår hjemmeside.

 

Årsmøte 2020

Ble avholdt torsdag 18. juni 2020 kl.18.00 i Maihaugsalen.

Dagsorden

•    Årsmelding og regnskap for 2019
•    Innkomne forslag (ingen mottatt før fristen som var 17. mars)
•    Valg på Styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomite og revisor
•    Dir Jostein Skurdal orienterer om status og planer for SLM

Årsmelding og regnskap finner du nedenfor eller dokumentene kan hentes i resepsjonen på Lillehammer kunstmuseum fra 29. mai.
Det tas igjen forbehold om endringer pga. restriksjoner rundt den eksisterende koronasmittesituasjonen. Dette vil bli annonsert her.
Alle koronapålagte smitteverntiltak blir selvsagt overholdt med renhold, avstand, håndhygiene etc

 

Vennetur 2020

I 2020 skulle årets vennetur den 31. august gå til Vestre Gausdal, men pga. Corona ble denne avlyst, men planlegges gjennomført i 2021. Den vil bli annonsert i direkte E-post til medlemmene, og omtales i medlemsbladet Museumsglimt nr 2 2021.

Spesialomvisninger

Spesialomvisninger, eksklusivt for medlemmer vil bli annonsert i E-post til medlemmene, og på våre websider. I 2021 er hittil følgende temaer planlagt:

 • Dukketeaterforestillinger med Morten Jostad
 • Omvisning i Dronning Sonjas barndomshjem
 • Spesialomvisninger på Lillehammer kunstmuseum
 • Andre Spesialtibud, under planlegging

 

Frivillige

Hvis du vil hjelpe til generelt eller til spesielt arrangement, send en e-post til venner@lillehammermuseum.no med beskjed om hva du kan tenke deg å delta på i vårt arbeide.

 • Bistå et par-tre timer med å dele ut inngangsbilletter til medlemmer av LMV ved store arrangementer som f.eks.:
  • Sankthans
  • Barnas Sommerdag, normalt siste søndag i august
 • Være med i Torsdagsvennene, se beskrivelse lenger ned
 • Bli Maihaugvert, da bistår man  ved arrangementer i Maihaugsalen
 • Spesialopplegg for et enkelt museum (f.eks. Aulestad, Lillehammer Kunstmuseum etc)

 

Barnas sommerdag

Barnas sommerdag arrangeres en søndag sent i august. Det er en god tradisjon som etter nesten 40 år fortsatt er svært populær hos folk i distriktet. Litt avhengig av været har vi årlig et besøk på mellom to og tre tusen barn, mødre, fedre og besteforeldre. Enkelte tilbud som gullgraving, snekring og trafikkby har vært med fra starten, men hvert år dukker det opp nye påfunn: En ridderlandsby, orientering med kart og kompass, felespilling, tau-glidebane og mye, mye mer.

I de senere år har dagen vært avsluttet med show på utescenen ved Dansarvollen , med en eller flere artister – ofte kjent fra tv.

 

Maihaugvertene

Dette ble etablert i 1993, der vi utfører dugnadsarbeid for store beløp hvert år. Vertene stiller opp ved små og store kulturarrangement i Maihaugsalen, og deltar også ved de faste arrangementene St.Hans, Barnas dag og Maihaugens julemarked.

 

Torsdagsvennene

Dette er Maihaugens gode hjelpere! Ordningen begynte i 1993, og deltakerne utfører viktige arbeidsoppgaver for Maihaugen på frivillig basis. Det er populært å være torsdagsvenn, og antallet har vokst jevnt og trutt de siste årene. Nesten 50 spreke pensjonister har nå sitt virke på Maihaugen hver torsdag i hele vinterhalvåret.

Arbeidsoppgavene er:

 • Fotoregistrering og identifisering av foto
 • Bibliotekarbeid
 • Avskriving av lydbånd
 • Transkribering av kilder i gotisk håndskreven skrift
 • Registrering av kirkebøker
 • Ordning av arkiver
 • Snekkerarbeid tilknyttet formidlingsoppgaver
 • Ordning av tekstilmagasinet
 • Andre naturlige oppgaver som dukker opp.

Har du spørsmål?
Kontakt oss på telefon 909 80 650 eller epost venner@lillehammermuseum.no